Hjælpen er nær, online

Sådan kommer du videre

Tryk på ’Fjernsupport’ for at hente, installere og benytte programmet, TeamViewer.

Fjernsupport

Ring herefter til servicetekniker, Søren Kanne, og oplys ham det ID-nummer og den adgangskode, programmet afføder ved opstart. 

Søren Kanne:  tlf. 20 33 00 85